پیکربندی SPI - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

SPI پیکر بندی سخت افزاری

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پیکربندی SPI - SPI پیکر بندی سخت افزاری

خلاصه ای از توضیحات
SPI پیکر بندی سخت افزاری Syntax for hardware SPI: CONFIG SPI  =HARD, INTERRUPT= ON|OFF  ,  DATA  ORDER = LSB|MSB , MASTER =YES| NO ,POLARITY = HIGH/LOW , PHASE = 0|1 , CLOCKRATE = 4|16|64|128 , NOSS = 0|1 استفاده  می شود.   ON از گزینه SPI درصورت استفاده از وقفه در ارتباط  :INTERRRUPT = ON|OFF داده ارسال خواهدMSB وسپس LSB، ابتدا LSBدر صورت انتخاب  :DATAORDER = LSB/MSB داده  ارسال خواهد شد.LSB  و سپس MSBابتدا  MSB شد و در صورت انتخاب و YES باشد گزینه MASTER اگرمیکرویی در برنامه نویسی برای آن هستیم   :MASTER =YES/NO را  برمی گزینیم.NO باشد گزینه SLAVEاگر انتخاب 0 توصیه می شود.:PHASE = 0/1 است پایه کلاک بالا IDLE در حالت بیکاری SPIاگر بخواهیم زمانی که :POLARITY =HIGH/LOW باعث پایین قرار گرفتن پایه کلاک می شود.LOW انتخاب می شود.انتخاب HIGHباشد ، گزینه  فرکانس 1/4،  1/16  ،1/64 ، 1/128 که می تواند SPI مشخص کننده فرکانس کلاک :CLOCK RATE سیستم باشد.

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند


برچسب

کلمات کلیدی: ,