پروژه آمار مرگ و میر - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

تحقیق آمار مرگ و میر

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پروژه آمار مرگ و میر - تحقیق آمار مرگ و میر

خلاصه ای از توضیحات
تحقیق آمار مرگ و میر فهرست مطالب عنوان                                                                                       صفحه مقدمه                                                                                              4 تجزیه و تحلیل داده ها                                                                      5 سؤالات ارائه شده در تحقیق                                                            13 پاسخ به سؤالات ارائه شده                                                               14 جامعه و نمونه                                                                                  15 روش جمع آوری داده ها                                                                 16 اهداف تحقیق                                                                                  17 ضرورت انجام تحقیق                                                                       18 تجزیه و تحلیل داده ها برای تشکیل جدول فراوانی                           19 نمودار میله ای برای آمار فوت شدگان سالهای 80 الی 85 ایوان     20       عنوان                                                                              صفحه تجزیه و تحلیل داده ها برای سن زنان                                                                21 تشکیل نمودار میله ای برای سن زنان                                                                22 تعیین میانگین – میانه و مد برای سن زنان                                                          23 تعیین واریانس – انحراف معیار و ضریب تغییرات در سن زنان                          24 تجزیه و تحلیل داده ها برای سن مردان                                                             25 تشکیل نمودار میله ای برای سن مردان                                                              26 تعیین میانگین – میانه و مد برای سن مردان                                                        27 تعیین واریانس – انحراف معیار و ضریب تغییرات در سن مردان                        28 ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات                                                                   29 فهرست منابع و مآخذ                                                                                       30       مقدمه فلسفه به تفسیرهای مختلفی از مرگ انجامیده است : 1ـ گروهی که انسان را همان بدن مادی معرفی می کند . هر شخصی انسان را مساوی با بدن واحد می دانند . 2ـ نزد کسانی که انسان را مرکب از روح و بدن می دانند . مرگ از نظر روایات : الله یَتوفی إلانفس حین مَوتها و ألتی لم تَمت فی مَنامها فَیمسک التی قَضی علیها الموتَ وَ یُرسِل الاخُری إلی أجلٍ مُسمی إنَُ فی ذَلک لَاَیاتُ لِقومٍ یَتَفکرُون ( آیه 42 سوره زمر ) : خداوند روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی می گیرد و روحی را که در موقع خواش نموده است ، قض می کند پس آن نفسی را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می دارد و آن دیگر را تا هنگام معین ( به سوی زندگی دنیا ) باز پس می فرستد . سؤالات تحقیق 1ـ کدام سال بیشترین آمار فوت در سالهای 80 تا 85 را دارد ؟ 2ـ بیشتر افراد فوت شده در سال 80 تا 85 ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند