پاسخ ديناميكی خاك های رسی متراكم شده - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

پاسخ ديناميكی خاك های رسی متراكم شده

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پاسخ ديناميكی خاك های رسی متراكم شده - پاسخ ديناميكی خاك های رسی متراكم شده

خلاصه ای از توضیحات
پاسخ ديناميكی خاك های رسی متراكم شده مطالعه اي جهت تعيين خواص ديناميكي خاك هاي رسي متراكم شده تحت ارتعاشات با دامنه كم، انجام شده است. آزمايش ها روي سه نوع خاك از پلاستيسته كم تا زياد، با استفاده از انرژي تراكم استاندارد و اصلاح شده، انجام شده است. به نمونه ها اجازه داده شد تا پس از متراكم شدن خشك شوند و سرعت امواج S,P ، ضريب پواسون و مدول برشي نمونه ها، اندازه گيري شد. سرعت الاستيك امواج و مدول برشي ديناميكي با كاهش پلاستيسته خاك، افزايش يافت. با كاهش درجه اشباع در طول دوره خشك سازي، سرعت ها و مدول هاي برشي افزايش يافته و ضريب پواسون نيز كاهش يافت است. به طور كلي سرعت ها و مدول برشي به طور قابل توجهي در ابتداي دوره خشك سازي افزايش يافت. تغييرات براي خاك هاي كوبيده شده با انرژي تراكم استاندارد و ميزان رطوبت بالاتر ، بيشتر مي باشد. مدول برشي خاك ها را همچنين مي توان با استفاده از فرمول هاي رايج تجربي محاسبه كرد. ميزان مكش براي خاك هاي مورد آزمايش جهت محاسبه تنش مؤثر، محاسبه شده است. مدول برشي محاسبه شده با مقادير اندازه گيري شده ، مطابقت خوبي دارد. استفاده از خاك هاي چسبنده متراكم شده ،‌ در كارهاي مهندسي عمران رايج و متداول مي باشد. نظير ساخت خاكريزها، سدها، بندها و سيل بندها. دانستن خواص ديناميكي خاك هاي چسبنده متراكم شده ، براي شناخت رفتار مهندسي اين خاك ها، تحت بارهاي ديناميكي و بارگذاري سيكلي با شدت كم نياز مي باشد. چنين بارهايي شامل ارتعاشات ناشي از ماشين آلات پي سازي ، شمع كوب ها ، حركت قطارها و اتومبيل ها كه همانند ارتعاشات ناشي از زلزله در فواصل دور و انفجارهاي معمولي مي باشد، مي گردد. شرايط تراكم و تغييرات درجه اشباع، پس از تراكم، بر روي رفتار خاك چسبنده تأثير مي‌گذارد.

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

کاربر گرامی ،لطفا ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید،درانتهای خرید لینک دانلود فایل به شما نمایش داده می شود،یک نسخه از فایل هم ایمیل می گردد، در صورتی که موفق به دریافت فایل نشدید، لطفا از بخش ارتباط با ما در تماس باشیدارتباط با پشتیبانی
+ +