مقاله مدیریت بحران Pdf - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

تحقیق نقش مديريت بحران در سازمانها

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... مقاله مدیریت بحران Pdf - تحقیق نقش مديريت بحران در سازمانها

خلاصه ای از توضیحات
تحقیق نقش مديريت بحران در سازمانها   مقدمه با توجه به روند رو به رشد وقوع بحران ها در سازمانها كه امري نيز اجتناب ناپذير ميباشد و بمنظور مقابله با آنها براي موقعيتهاي بحران برنامه ربزي در هر سازمان لازمست لذا در بحران ها علل شكست و موفقيت ها مي بايستي بررسي شود در اين رابطه بايد به نكات مشروحه زير توجه نمود - در مرحله اول در بحران ها بايد روشها و سازماندهي هايي كه جايي مناسب داشته باشند در نظر گرفته تا خطرات را به حداقل رساند درگام بعدي در موقع ايجاد بحران فرصتهاي مناسب را به حداكثر بايد رساند بايد در مرحله بعدي در بحران ها براي مقابله با آن به برنامه هاي آموزشي توجه نمود .در غير اينصورت بحران ها تشديد و خسارات وارده به سازمانها غير قابل تصور بوده و صدمات جبران ناپذيري را موجب ميشود. بهرحال مي توان به راهكار مبارزه با بحران ها بموقع پرداخت مديريت بحران بحران ها در سازمانها نيز بايد مديريت شوند در حقيقت فقدان توجه به مشكلات در سازمانها بحرانها را افزايش مي دهد لذا توجه به موارد زير الزامي ميباشد - بي توجهي به بحران ايجاد بحران نموده و آنرا تشديد مي نمايد - بنگاههاي اقتصادي در حال حاضر نبايد برنامه ريزيهاي خود را فقط به چشم اندازه هاو بحثهاي عقلايي در همه جهات چه موافق و چه مخالف در نظر بگيرند بلكه بايد خود را بجاي درگير يكسري احساسات عميق ، غرايز نيمه هشيار ، حركات حساب شده را نيز هدايت نمايند - يك جريان جنبش حمايت از حقوق مصرف كننده براي ايجاد بحران هايي در ارتباط با مباحثي چون سلامتي تغذيه و امنيت ، محيط زيست و برقراري ارتباط مداوم از طريق انتظارات افكار عمومي در قبال تغييرات پاسخگو بوده و تحت فشار بيشتر قرار دارند - سازمانهايي بيشتر تحت فشار قرار دارند كه ارزشهاي عمومي بسرعت در حال تغيير و انتظارات رو به افزايش و تقاضاها ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

اصول مدیریت

<?php the_title(); ?>
دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... مقاله مدیریت بحران Pdf - اصول مدیریت

خلاصه ای از توضیحات
اصول مدیریت فهرست •    مقدمه •    تعریف مدیریت •    نظریه نقشهای مدیریتی •    خلاقیت مدیران •    مدیریت موفق و مؤثر •    چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟ •    برنامه ریزی •    تعریف برنامه ریزی •    فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی •    سازماندهی •    تعریف سازماندهی •    انواع مختلف سازماندهی •    تعریف سازمان رسمی •    تعریف سازمان غیر رسمی مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل. تعریف مدیریت مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .» نظریه نقشهای مدیریتی جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند


برچسب

کلمات کلیدی: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,