تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام - تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام

خلاصه ای از توضیحات
تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام احمد تفضّلی، که یادش به خیر باد، دانش و دلیری را با وارستگی جمع داشت. موضوع تخصّص او زبان‌های میانة غربی ایران، بخصوص پهلوی و پارتی و همچنین محتوای آثار این زبان‌ها بود. بنابراین نه تنها به پژوهش در مباحث زبانشناسی این آثار مي‌پرداخت، بلکه مسائل کیش زردشتی و ادبیات پیش از اسلام ایران، و نیز صورت فارسی آنها مثل شاهنامه و وبس و رامین، و هم چنین محیط فرهنگی و سیاسی و اجتماعی این آثار موضوع پژوهش او قرار داشت. مشکل تعدادی از مفردات و لغات زبان پهلوی به کوشش او گشوده شد و قرائت برخی عبارات دشوار یا نامفهوم متون پهلوی به همّت او روشن گردید. روایات مربوط به زندگی زردشت را به فارسی در آورد (با همکاری ژاله آموزگار). دستوری برای زبان پهلوی در خور نیاز دانشجویان نگاشت. تاریخ ادبیات پيش از اسلام ایران را به تفصیل کافی، بخصوص در آنچه مربوط به زبان پهلوی و پارتی است. تدوین کرد، و این آخرین کتاب او بود که به طبع رسید. کتاب دیگری شامل سخنرانی‌های او در دانشگاه‌هاروارد دربارة «طبقات ایران در دروة ساسانی»زیر چاپ است. اما  اینها همة کتاب‌های او نیست.دایرة تحقیقاتش گسترده‌تر بود. مقالات متعدد او همه حاکی از پژوهش‌های تازه و نکته‌های تازه‌یاب است. به نوشتن «کلیّات»، جز آنچه برای دانشجویان ضرورتی داشت،علاقه مند نبود. هرگز مانند برخی دانشمندان عرب ستیز و ایران پرست به کشف‌های محیرالعقول و دعوی‌های خردسوز و جگرنواز نپرداخت و مدّعی دریافت‌های انقلابی نشد و ساده اندیشی و بی خبری پژوهندگان و دانشمندان غربی را(که آگاهی  ما از ایران باستان و تاریخ وفرهنگش عمده مدیون آنهاست)به اثبات نرسانید،ولی در عوض دانشمندان به قول او استناد مي‌کردند و در میان همکارانش شهرت جهانی یافت مقالات او در دانشنامة ایرانیکا از بهترین مقالات شمرده مي‌شود و مقالات معدودش در دایرۀ المعارف بزرگ اسلامي‌استادانه است

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند