تاريخچه اجرای سيستم - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

سيستم طرح نظارت پارامتر سالن های رنگ

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تاريخچه اجرای سيستم - سيستم طرح نظارت پارامتر سالن های رنگ

خلاصه ای از توضیحات
سيستم طرح نظارت پارامتر سالن های رنگ مفاهيم طرح نظارت تاريخچه اجرای سيستم استقرار نظام مند سيستم تجربيات و يادگيری ها دستاوردهای سيستم طرح نظارت برنامه هاي آينده طرح نظارت چيست مزايای سيستم طرح نظارت مراحل استقرار نظام مند سيستم طرح نظارت پارامتر طراحی سيستم نظارتی شاخص سيستم طرح نظارت پارامتر افزايش بهره گيري از سيستمهاي CCR و مانيتورينگ در فرآيندهاي سالن رنگ استفاده از گراف گيري ON LINE در خطوط كوره سالن هاي رنگ بازرسی سطح رنگ به روش اتوماتيک(ذرات خارجی-شره-تاول زدگی و ...) اندازه گيری فام رنگ، Appearance و ضخامت فيلم رنگ به صورت on line و روباتيک راه اندازي دستگاه تيترو آناليزر در ماژول PT&ED اقدام مديريتي دوره اي جهت اطمينان از انجام دقيق فعاليتهاي سطح يك نظارت بر سه اصل وظيفه سطح 1(تكميل درست فرم–نظارت بر صحت و دقت اندازه گيري انجام شده) توسط سرگروه(مطابق با فركانس در نظر گرفته شده در فرم طرح نظارت) سرگروه بايد در هنگام مطلع شدن از خروج پارامتر ازنواحي مجاز در صورت عدم كفايت اقدام اصلاحي اثربخش واحد كيفيت ومافوق خود را از ادامه روند وضعيت موجود مطلع نمايد تا اقدامات بازدارندگي بعدي هرچه سريعتر انجام پذيرد. كنترل مراحل كاري افراد سطح 1 و2 كنترل مراحل كاري سطوح 1و2 و در صورت عدم انجام مراحل كار اقدام به صدور فرم اخطار اجراي نادرست(SURVEY PLAN)در جهار نسخه جهت مدير كيفيت–مدير سالن-رئيس اداره كيفيت،رئيس كل مربوطه مقادير كنترلي بصورت عددي ثبت ميگردد دراين سطح كيفيت توليد فقط اجرا وكنترل موارد را تصديق نموده ودر صورت لزوم ميتوانددر هنگام كنترل سطح 1و2 حضور داشته باشد. در صورت مشاهده مواردي كه از حدود مجازخارج شده باشند برابر نحوه صدورمغايرت و سيكل پيگيري آن مطابق با دستور العمل كنترل فرآيند به شماره 2184615046 عمل مي نمايد. جمع اوري فرمها در پايان شيفت و بايگاني درسوابق جهت تهيه گزارشات مربوطه گزارش روزانه،هفتگي نتايج حاصل از پارامتر هاي سالن رنگ  

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند