بیماریهای التهابی حنجره - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

اناتومی و فیزیولوژی حنجره

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... بیماریهای التهابی حنجره - اناتومی و فیزیولوژی حنجره

خلاصه ای از توضیحات
اناتومی و فیزیولوژی حنجره آناتومي حنجره حنجره در خط وسط گردن در حدود مهره هاي 3-6 گردني قرار دارد. حنجره از بالا به حلق و از پائين به ناي منتهي ميشود. حنجره از غضروفهائي تشكيل ميشود كه توسط ليگمانها ومامبرانهائي بهم متصل ميشوند و توسط عضلات داخلي و خارجي حركت دارند. حفره حنجره شامل قسمتهاي زير مي باشد: 1- مدخل حنجره: ‌متشكل از اپيگلوت در جلو ، آرتينوئيد ها در عقب و چين هاي آري اپيگلوتيك در طرفين مي باشد. 2- دهليز حنجره : بين مدخل حنجره و طناب صوتي كاذب مي باشد. 3- ونتريكول هاي حنجره : فضائي بين طنابهاي صوتي كاذب و حقيقي در طرفين مي باشند. 4- ساكول : يك حفره كوري در انتهاي قدامي ونتريكول مي باشد كه حاوي غدد مخاطي فراوان بوده ورطوبت طناب صوتي حقيقي را تامين ميكند. 5- ريما گلوتيس : شكافي است كه بين لبه هاي آزاد طنابهاي صوتي حقيقي قرار دارد. 6- فضاي ساب گلوت : منطقه اي از زير طناب صوتي تا لبه تحتاني غضروف كريكوئيد را گويند اسكلت حنجره متشكل از استخوان هيوئيد و غضروفهاي اپي گلوت ،‌تيروئيد ،كريكوئيد دو غضروف آرتينوئيد مي باشد. استخوان هيوئيد شبيه حرف U مي باشد و در وسط، تنه آن ودر طرفين شاخ هاي كوچك و بزرگ قرار دارند و از بالا‌عضلات زبان و از پائين عضلات نواري ( STRAP ) و نيز غشا تيرو هيوئيد به آن متصل هستند. غضروف تيروئيد از جنس هياليني وشبيه سپر خميده مي باشد و متشكل از صفحه هاي چپ وراست ،‌زاويه خط وسط و شاخهاي فوقاني و تحتاني در طرفين مي باشد . شـاخ تحـتانـي در طـرفيـن به غضروف كريكو ئيد مفصل ميشود ( سينويال ) .در انتهاي فوقاني زاويه خط وسط به جلو برجسته شده كه به نام سيب آدم مي باشد. غضروف كريكوئيد از جنس هياليني و به شكل حلقه ميباشد و تنه آن در عقب و قوس آن در جلو قرار دراد و تنها اسكلت حلقوي كامل ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند


برچسب

کلمات کلیدی: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,