آمادگی جسمانی - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

تحقیق مقاله آمادگی جسمانی

معضلات ورزش کشتی در ایران
دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... آمادگی جسمانی - تحقیق مقاله آمادگی جسمانی

خلاصه ای از توضیحات
تحقیق در مورد تحقیق مقاله آمادگی جسمانی, مقاله در مورد تحقیق مقاله آمادگی جسمانی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آمادگی جسمانی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آمادگی جسمانی, تحقیق درباره تحقیق مقاله آمادگی جسمانی, مقاله درباره تحقیق مقاله آمادگی جسمانی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آمادگی جسمانی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آمادگی جسمانی خلاصه تحقیق مقاله آمادگی جسمانی توده جسم را مى‌توان به دو نوع بافت تقسیم کرد: یکى بافت بدون چربى که شامل عضلات، استخوان و اندام‌ها مى‌باشد و دیگرى بافت چربی. درصد نسبى بافت بدون چربى و بافت چربى که ساختار و ترکیب بدن را تشکیل مى‌دهند مى‌تواند به‌عنوان معیار ترکیب بدن باشد. ترکیب بدن به دلایل مختلف مهم است: ۱. نسبت بالاى بافت بدون چربى نشانه‌اى از ظرفیت بالاى انجام کار است و نسبت بالاى بافت چربى با ظرفیت انجام کار رابطه منفى دارد؛ ۲. وزن اضافى ناشى از بافت چربى به بار و مقاومت کار در موقع حرکت بدن اضافه مى‌شود؛ ۳. چربى اضافى مى‌تواند دامنه حرکت را محدود کند؛ ۴. چاقی، شخص را در معرض خطر سکته و ابتلاء به بیمارى قلبى و عروقی، فشار خون و مرض قند قرار مى‌دهد. ترکیب بدن همچنین مى‌تواند به‌دلیل اثرى که بر احساس فرد مى‌گذارد مهم باشد. جوامع زیادى براى اندام‌هاى ورزیده ارزش قائل هستند. چاقى ممکن است به خودپندارى به شکل منفى کمک کند؛ لذا براى اشخاص چاق ایجاد ارتباط با دیگران دشوار مى‌شود. به یاد داشته باشید که هر شخص مقدارى بافت چربى دارد که براى حفاظت، پوشش و عایق‌سازى و ذخیره انرژى لازم است. زنان به حداقل بافت چربى )در حدود ۱۲ درصد از وزن بدن خود( براى حمایت کارکردهاى فیزیولوژیک دوره باردارى نیازمند هستند. تنها وزن اضافى ناشى از بافت چربى با آمادگى جسمانى و تندرستى ارتباطى منفى دارد. افراد مى‌توانند از دو عامل اصلى محیطى یعنى رژیم غذایى و ورزش براى تنظیم مقدار ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

اهمیت ورزش

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... آمادگی جسمانی - اهمیت ورزش

خلاصه ای از توضیحات
اهمیت ورزش انواع مختلفی از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمی از وقت، پول و دلبستگی خود را نه فقط به عنوان شركت كننده بلكه به عنوان تماشاگر به آنها اختصاص می دهند. ورزش امروزه در جهان بوسیله مبدل شده كه انسان ها با هم متحد و آشنا كرده و بین آنها پیوند اخوت و برادری برقرار می كند و مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین است. ایجاد مودت و دوستی بین ورزش كاران كه هرچند در میدان رقیب هم هستند اما در خارج از میدان به عنوان رفیق همدیگر می باشند افراد غیر فعال از طول عمر كمتری نسبت به افراد فعال است. نقش مهم و مؤثر فعالیت های بدنی در حفظ تندرستی مؤّید ارتباط ماهیت بهداشت و تربیت بدنی و ورزش است. آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی ، با توسعه و نگهداری آن دسته از عواملی كه از طریق پیشگیری و درمان بیماری ها تأمین كننده ی سلامت هستند در ارتباط است. آمادگی وابسته به تندرستی در قابلیت عمل كرد و حفظ یك الگوی زیستی سالم مؤثر است. بنابراین آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی ، در طول زندگی از اهمیت برخوردار است آموزش اصول زندگی سالم از اهداف بخش آموزشی است. آموزش بهداشت توسط مؤسسات تربیتی مراكز بهداشت عمومی و برنامه های خصوصی صورت می گیرد كه تمام رده های سنی از پیش دبستانی تا سالمندان را در بر می گیرد. برنامه های آموزشی شامل پیشگیری از بیماری ها ، بهداشت روانی تغذیه، آمادگی جسمانی ، كاهش اضطراب و فشار روانی و مبارزه با سوء استفاده از داروهای الكل است نیاز انسان به حركت و فعالیت در طول تاریخ اهمیت داشته است. تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفك تعلیم و تربیت هر جامعه و همراه با ارزش های فردی و اجتماعی می باشد و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان ماست

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تأثیر گرم کردن بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... آمادگی جسمانی - تأثیر گرم کردن بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها

خلاصه ای از توضیحات
تأثیر گرم کردن بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها فرآیند آمادگی جسمانی روانی برای یک مسابقه ویا تمرین، از موارد مهمی است که دانشمندان علوم ورزشی زیادبه آن پرداخته اند. گرچه مدت مدیدی است که ورزشکاران توصیه می شود قبل شروع یک جلسه تمرین سنگین ویا مسابقه دقایقی را به تمرینات مقدماتی یا گرم کردن بپردازند،ولی نتایج برخی از تحقیقات که تفاوتی در عملکرد ورزشکاران بعد از گرم کردن نشان نداده اند، باعث شده در مورد ضرورت شدت و مدت فعالیتها مقدماتی اتفاق نظر کلی وجود داشته باشد. اما با توجه به اتفاق نظر در مورد آثار مثبت گرم کردن، امروزه تقریباً ورزشکاران گرم کردن رابخشی از تمرین و یا مسابقه قرار داده اند و مربیان نیز نسبت به این مسئله تأکید بسیار دارند هدف از انجام این پژوهش،بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها به دنبال یک فعالیت شدید بیشینه بود.به همین منظور، تعداد 252 نفراز دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تهران از بین دانشجویان دانشکده مذکور با استفاده از آزمون بروس انتخاب و سپس به طور تصادفی به گروه 11 نفره تقسیم شدند. برنامه گرم کردن 10 دقیقه و گرم کردن 15 دقیقه ای بود. فعالیت شدید بیشینه نیز یک فعالیت شدید کوتاه مدت با نام آزمون کاتینگهام و فالکنر بود. تواتر قلبی و غلظت اسیدلاکتیک خون آزمودنی های دو گروه به وسیله دستگاه لاکتومتر دستی از انگشت اشاره دست و دستگاه پالس متر در سه مرحله استراحت،بعد از گرم کردن و بعد از فعالیت شدید بیشینه اندازه گیری و ثبت می شود جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون تی استودنت گروه های همبسته و غیر همبسته استفاده گردید.(P-Value کمتر از 5%)تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد تفاوت معنی داری در غلظت اسید لاکتیک خون

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند


برچسب

کلمات کلیدی: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,