تحقیق در مورد انواع مختلف پله - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

صفحه نخست » - -  »  تحقیق در مورد انواع مختلف پله
دانلود تحقیق و مقالات - - با عنوان تحقیق در مورد انواع مختلف پله در قالب word و قابل ویرایش و در 11 صفحه گرد آوری شده در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

انواع مختلف پله

طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يك عملكرد مناسب باشد.  پلكان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلكان روشها   و سيستمهايي را بايد طوري ساخت كه امكان  دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني را توسط پله ها به بالا و پايين فراهم سازد.

تعريف پله

پلكان يك راه ارتباطي است كه دو سطح مختلف را به هم ارتباط مي دهد و انسان با انرژي خود ان را طي مي كند .در واقع پله تكيه گاهي براي پا هنگام بالا رفتن است.

انواع پله

1- فرم پله

2-جنس پله

3-كاربري

فرم پله:

1- راه پله مستقیم

2- راه پله با پله های مایل

3- راه پله  4/1 چرخش در بالا

4- راه پله  4/1 چرخش در پایین

5- راه پله  4/1 چرخش در بالا و پایین

6- راه پله 4/1 چرخش در بالا و پایین در جهت مخالف

7- راه پله مستقیم با پاگرد

8- راه پله مستقیم با 4/1 دور چرخش

9- راه پله مستقیم با نیم دور چرخش

10- راه پله پاسگی همراه با چرخش

11- راه پله با ستون پله باز با پاگرد

12- راه پله  سلطنتی

13- راه پله با سه پلکان مستقیم و یک پاگرد

14- راه پله با چهار پلکان

15- راه پله  قوسی

16- راه پله سبدی با پاگرد

17- راه پله نیم دور چرخش

18- راه پله بیضی

19- راه پله حلزونی یا مارپیچی

20- راه پله هندسی

از نظر جنس:

1- پله های چوبی

2- پله های فولادی

3- پله های سنگی

4- پله های بتنی

5- پله های پلکسی

6- پله های چوبی-فلزی

از نظر كاربري:

در اين بخش پله ها از نظر كاربرد در موقعيت مكاني مورد بررسي قرار مي گيرند.  اين مبحث شامل دسته بندي هايي است كه در زير به آن اشاره مي كنيم.

1) پله هاي آموزشي

2) پله هاي اداري

3) پله هاي تجاري

4) پله هاي فرار

5) پله هاي مراكز تفريحي

6) پله هاي بيمارستان

7) پله هاي هتل

8) پله هاي شهري

9) پله هاي مسكوني

10) پله هاي بيروني

اجزاء پله

1- كف پله:

به سطح فوقاني پله گفته مي شود،يعني محل گذاشتن كف پا براي بالا رفتن يا پايين آمدن از پله.

2- ارتفاع پله:

فاصله عمودي كف هاي دو پله متوالي را ارتفاع پله مي گويند.ميزان تغييرات ارتفاع پله به مكان و موقعيت پله بستگي دارد.

3- پيشاني پله:

به قطعه عمودي كه ميان دو كف پله متوالي قرار مي گيرد گفته مي شود

4-گونه پله:

سطـح بغـل پلـه را مي گوينـد.

5- عرض پله:

به فاصله بين گونه هاي پله گفته مي شود و به مكان و تعداد استفاده كنندگان از پلكان بستگي دارد.

6-لب پلـه:

پيش آمدگي كف پله از پيشاني ،لب پله ناميده مي شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن كف پلـه مي شود.

7-شيار كف پلـه:

در كف پله شيار هايي در امتداد عرض پله ايجاد مي كنند. اين شيار ها از ليز خوردن افراد جلوگيري مي كنند.

8- رديف يا خيز پلكـان :

به مجموعه پله هاي متوالي بين دو اختلاف سطح رديف پله گفته مي شود. در هر رديف پله حداقل سه پله متوالي وجود دارد.

9-خط مسير پلـه :

اين خط محل شروع و ختم پله را مشخص مي كند. خط مسير پله در روي پلان و وسط عرض پله ها مشخص مي شود .

10-خط شـيب پلـه :

اين خط ، لبه پله هاي يك رديف پله را به يكديگر وصل مي كند.

11-زاويه شـيب پلـه :

به زاويه بين شيب پله با افق ، زاويه شيب پله گفته مي شود . زاويه شيب پله رابطه مستقيم با ارتفاع پله و رابطه معكوس با كف پله دارد.

12- حجم پلـه :

به ضخامت سقف زير يك رديف پله گفته مي شود.

13-طول پلـه :

به طول افقي يك رديف پله گفته مي شود يعني از لبه اولين پله تا انتها كف آخرين پله در يك شيب .

14-پا گـرد :

ايستگاه ما بين پله ها كه براي رفع خستگي ساخته مي شود به پاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض يك كف پله است

 

انتهای مقاله

پله پتانسیل

نگاه اجمالی

برای بررسی تحولات درون اتم چند حالت ایده‌آل در نظر گرفته و معادله شرودینگر مربوط به این حالت‌ها حل می‌شود یکی از این حالت‌ها پله پتانسیل می‌باشد. مفهوم پتانسیل را می‌توان به این صورت بیان نمود که فضا را به دو ناحیه مجزا تقسیم می‌کنند که در یک قسمت از آن پتانسیلی وجود ندارد، اما در طرف دیگر پتانسیل ثابتی وجود دارد. مرز بین این دو ناحیه به عنوان پله پتانسیل معروف است. البته در حالت عمومی پتانسیل در ناحیه دوم می‌تواند مقداری متغیر باشد.

پله پتانسی تک بعدی

در این حالت محور افقی (محورX) را به دو قسمت تقسیم می‌کنند. به عنوان ناحیه راکد در آن X<0 است به عنوان ناحیه یک ، طرف X>0 را ناحیه شماره دو می‌نامیم. در ناحیه اول پتانسیلی وجود ندارد اما در ناحیه دوم یک پتانسیل ثابت V0 اعمال می‌شود. بنابراین معادله شرودینگر در این دو ناحیه حل می‌شود و عمومی‌ترین جواب محاسبه می‌گردد. از ویژگیهای این جواب‌ها این است که اولا بایستی در بینهایت صفر شوند، دوم اینکه باید شرایط مرزی مسئله را برآورده کنند.

حال اگر ذره‌ای با انرژی E که بزرگتر از پتانسیل پله فرض می‌شود، ذره‌ای (با تابع موج مخصوص به خود) از طرف منفی بینهایت به طرف پله پتانسیل (مبدا) بیاید، در این صورت ذره می‌تواند بدون اینکه اختلالی در حرکت آن حاصل شود از بالای پله گذشته و به ناحیه دیگر برود. این حالت بر اساس فیزیک کلاسیک نیز قابل تعبیر است. اما اگر انرژی ذره کوچکتر از ارتفاع پله باشد، در این صورت بر اساس فیزیک کلاسیک ذره نمی‌تواند به ناحیه دوم نفوذ کند و به محض رسیدن به پله منعکس می‌شود.

اما بر اساس قوانین مکانیک کوانتومی چون برای هر ذره‌ای یک موج در نظر گرفته می‌شود، لذا موج بعد از اینکه از بینهایت به طرف پله پتانسیل می‌آید، بعد از برخورد با پله منعکس شده و قسمت دیگر به ناحیه دوم نفوذ می‌کند. بر این اساس احتمال عبور و احتمال انعکاس تعریف می‌شود که 9 احتمال عبور بیانگر احتمال عبور امواج از پله و نفوذ به ناحیه دوم است و احتمال انعکاس بیانگر احتمال انعکاس امواج از پله پتانسیل است.

نکات مورد توجه

 • برخلاف فیزیک کلاسیک که بر طبق آن ذره‌ای که از پله پتانسیل می‌گذرد حرکتتش کند می‌شود (به منظور پایسه ماندن انرژی) ولی هرگز باز تابیده نمی‌شود، کسر خاصی از ذرات بازتابیده می‌شوند. این مطلب نتیجه‌ای از خواص موجی ذرات است. بازتابش نور از حد فاصل بین دو محیط مثالی از این نوع است.
 • قانون بقای شار همواره برقرار است.
 • اگر انرژی ذرات فرودی از ارتفاع پله پتانسیل خیلی بیشتر باشد، نسبت ذرات بازتابیده به ذرات فرودی ، به سمت صفر میل می‌کند. این مطلب با درک مستقیم ما وفق می‌دهد که می‌گوید در انرژیهای بالا وجود پله چیزی جز اختلال کوچک در برابر انتشار موج نیست.
 • اگر انرژی ذره از ارتفاع پله کمتر باشد، براساس فیزیک کلاسیک در طرف دوم نباید ذرهای وجود داشته باشد، اما در مکانیک کوانتومی احتمال عبور ذرات صفر نیست.

مشخصات مصالح مصرفی در بتن پیش تنیده:

مصالح مصرفی در سازه های بتن پیش تنیده باید از کیفیت عالی برخوردار بوده و با دقت نیز مورد استفاده قرار گیرند با توجه به این که بتن در سن کم که مقاومت نسبتاً ضعیفی داشته و قابل تغییر شکل نیز می باشد تحت فشار فوق العاده زیادی قرار می گیرد باید کیفیت آن به مراتب از کیفیت بتن مصرفی در سازه های بتن مسلح بالاتر باشد همچنین فولاد نیز با توجه به اینکه تحت کشش فوق العاده زیادی قرار می گیرد(100تا 180 کیلو گرم بر میلی متر مربع ) باید مقاومت مناسبی داشته باشد بنابر این در زمان اجرای سازه مصالح مصرفی در بتن پیش تنیده تحت تنش های فوق العاده مهمی قرار می گیرند که عمل تنیدن آزمایش مناسبی برای کنترل کیفیت مصالح به کار رفته است.


پله‌های پتانسیل چند بعدی

آنچه به عنوان پتانسیل یک بعدی بیان شد یک حالت آرمانی و ایده‌آل است. در حالت کلی پله پتانسیل می‌تواند سه بعدی و متغیر باشد. اما در هر حال نحوه بررسی و توجیه نتایج مانند مورد تک بعدی خواهد بود.

به این پست امتیاز بدهید !
[تعداد: 0 میانگین: 0]

تحقیق در مورد انواع مختلف پله

قیمت : 5000 تومان

5000 تومان – خرید
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
مطالب مرتبط
 • تحقیق انواع بلبرینگ
 • بررسی اثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی
 • ضرورت راه اندازی مراکز تبادل اطلاعات استانی
 • بررسی انواع بافت سرژه
 • بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز
 • اجزاء مخازن تحت فشار
 • تحقیق و بررسی گودبرداری
 • اثر روغن سیلیکون بر روی خصوصیات مکانیکی بتن
 • خلاصه کتاب آینده مدیریت
 • تحقیق بتن و انواع آن
 •