تحقیق اهميت معاد - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

صفحه نخست » -  »  تحقیق اهميت معاد
دانلود تحقیق و مقالات - با عنوان تحقیق اهميت معاد در قالب word و قابل ویرایش و در 28 صفحه گرد آوری شده در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

تحقیق اهميت معاد
مقدمه :
بيش از ثلث آيات قرآن, ارتباط با زندگى ابدى دارد: در يك دسته از آيات, بر لزوم ايمان به آخرت, تاكيد شده 1; و در دسته ديگر, پىآمدهاى انكار آن, گوشزد شده2; و در دسته سوم, نعمتهاى ابدى,3 و در دسته چهارمى عذابهاى جاودانى, بيان شده است.4 همچنين در آيات فراوانى رابطه بين اعمال نيك و بد با نتايج اخروى آنها ذكر گرديده; و نيز با شيوه هاى گوناگونى امكان و ضرورت رستاخيز مورد تاكيد و تبيين قرار گرفته و به شبهات منكران, پاسخ داده شده; چنانكه منشا تبهكاريها و كج رويها فراموش كردن يا انكار قيامت و روز حساب, معرفى شده است .5
از دقت در آيات قرآنى بدست مىآيد كه بخش عمده اى از سخنان پيامبران و بحثها و جدالهاى ايشان با مردم, اختصاص به موضوع معاد داشته است و حتى مى توان گفت كه تلاش آنها براى اثبات اين اصل, بيش از تلاشى بوده كه براى اثبات توحيد كرده اند: زيرا اكثر مردم, سرسختى بيشترى براى پذيرفتن اين اصل, نشان مى داده اند. علت اين سرسختى را مى توان در دو عامل, خلاصه كرد: يكى عامل مشترك در انكار هر امر غيبى و نامحسوس, و ديگرى عامل مختص به موضوع معاد يعنى ميل به بى بند و بارى و عدم مسئوليت. زيرا همان گونه كه اشاره شد اعتقاد به قيامت و حساب, پشتوانه نيرومندى براى احساس مسئوليت و پذيرفتن محدوديتهاى رفتارى و خوددارى از ظلم و تجاوز و فساد و گناه است و با انكار آن, راه براى هوسرانيها و شهوت پرستيها و خودكامگيها باز مى شود.
قرآن كريم با اشاره به اين عامل مى فرمايد:

ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه, بلى قادرين على ان نسوى بنانه, بل يريد الانسان ليفجر امامه.6
آيا انسان چنين مى پندارد كه استخوانهايش را (پس از متلاشى شدن) جمع نخواهيم كرد؟ چرا (اين كار را خواهيم كرد در حالى كه) تواناييم كه سرانگشتانش را (مانند اول) هموار سازيم. بلكه انسان مى خواهد جلوى خويش را باز كند (و بى بند و بار باشد).
همين روحيه ابا و امتناع از پذيرفتن معاد به معناى حقيقى را مى توان در كسانى يافت كه در گفتارها و نوشتارهايشان مى كوشند كه ((رستاخيز)) و ((روز واپسين)) و ديگر تعبيرات قرآنى درباره معاد را بر پديده هاى اين جهانى و رستاخيز ملتها و تشكيل دادن جامعه بى طبقه و ساختن بهشت زمينى, تطبيق كنند يا عالم آخرت و مفاهيم مربوط به آن را مفاهيمى ارزشى و اعتبارى و اسطوره اى7 قلمداد نمايند!
قرآن كريم چنين كسانى را ((شياطين انس)) و((دشمنان انبيا)) دانسته است كه با سخنان آراسته و فريبنده شان به راهزنى دلها مى پردازند و مردم را از ايمان و اعتقاد صحيح و پاى بندى به احكام الهى, باز مى دارند:
و كذلك جعلنا لك نبى عدواً شياطين الانس و الجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً و لوشا ربك ما فعلوه فذرهم و ما يفترون # و لتصغى اليه افئد± الذين لا يومنون بالاخر± و ليرضوه و ليقترفوا ما هم مقترفون.8
و بدين سان براى هر پيامبرى, دشمنى از شياطين انس و جن قرار داديم كه براى فريفتن مردم پيرايه هاى سخن را به يكديگر الهام مى كنند و اگر خدا مى خواست (جبراً جلوى آنها را مى گرفت و) چنين كارهايى انجام نمى دادند (ولى خواست خدا اين است كه مردم در گزينش راه خوب و بد, آزاد باشند) پس آنان را با دورغهايشان واگذار. و تا دلهاى كسانى كه ايمان به آخرت ندارند به سخنان آراسته آنان فرا داده شود و آنها را بپسندند و آنچه را بخواهند مرتكب شوند.

 

ضرورت معاد

مساله معاد از دو راه قابل اثبات است نخست از راه عقلى مانند برهان حكمت و عدالت دوم راه نقلى مانند آيات در مورد معاد اينك هر دو راه را بررسى مى كنيم: دلايل عقلى معاد .

1ـ برهان حكمت

براساس اينكه خداوند حكيم است آفرينش الهى بيهوده و بى هدف نيست بلكه محبت به خير و كمال كه عين ذات الهى است بالاصاله به خود ذات و بالتبع به آثار آن كه داراى مراتبى از خير و كمال هستند تعلق گرفته, و از اين رو, جهان را به گونه اى آفريده است كه بيشترين خير و كمال ممكن, بر آن مترتب شود و بدين ترتيب صفت حكمت اقتضا ـ مى كند كه خداوند مخلوقات را به غايت و كمال لايق به خودشان برساند ولى از آنجا كه جهان ماديت, دار تزاحمات است و خيرات و كمالات موجودات مادى با يكديگر تعارض پيدا مى كند مقتضاى تدبير حكيمانه الهى اين است كه به صورتى آنها را تنظيم كند كه مجموعاً خيرات و كمالات بيشترى بر آنها مترتب شود, و به ديگر سخن: جهان, داراى نظام احسن باشد.

با توجه به اين كه انسان, داراى روح قابل بقا است و مى تواند واجد كمالات ابدى و جاودانى گرددد آن هم كمالاتى كه از نظر مرتبه و ارزش وجودى, قابل مقايسه با كمالات مادى نيست; اگر حيات او منحصر به همين حيات دنيوى محدود باشد با حكمت الهى, سازگار نخواهد بود. مخصوصاً با توجه به اينكه حيات دنيوى, توام با رنجها و سختيها و ناگواريهاى فراوان است .

راستى, اگر زندگى انسان جز اين نمى بود كه پيوسته زحمت بكشد و با مشكلات طبيعى و اجتماعى, دست و پنجه نرم كند تا لحظاتى را با شادى و لذت بگذارند و آنگاه از فرط خستگى به خواب رود تا هنگامى كه بدنش آمادگى فعاليت جديد را پيدا كند و مجدداً ((روز از نو و روزى از نو)).

بديهى است نتيجه منطقى چنين نگرشى به زندگى انسان, جز پوچ گرايى نخواهد بود.

از سوى ديگر, يكى از غرايز اصيل انسان, حب به بقا و جاودانگى است كه دست آفرينش الهى در فطرت او به وديعت نهاده است و حكم نيروى محرك فزاينده اى را دارد كه او را بسوى ابديت, سوق مى دهد و همواره برشتاب حركتش مى افزايد. اكنون اگر فرض شود كه سرنوشت چنين متحركى جز اين نيست كه در اوج شتاب حركت, به صخره اى برخورد كند و متلاشى شود آيا ايجاد آن نيروى فراينده با چنين غايت و سرنوشتى متناسب خواهد بود؟! پس وجود چنين ميل فطرى, هنگامى با حكمت الهى سازگار است كه زندگى ديگرى جز اين زندگى محكوم به فنا و مرگ, در انتظار او باشد.

حاصل آنكه: با ضميمه كردن اين دو مقدمه ـ يعنى حكمت الهى, و امكان زندگى ابدى براى انسان ـ به اين نتيجه مى رسيم كه مى بايد زندگى ديگرى براى انسان, و راى اين زندگى محدود دنيوى, وجود داشته باشد تا مخالف حكمت الهى نباشد.

و مى توان ميل فطرى به جاودانگى را مقدمه ديگرى قرار داد و به ضميمه حكمت الهى, آن را برهان ديگرى به حساب آورد.

ضمناً روشن شد كه زندگى ابدى انسان بايد داراى نظام ديگرى باشد كه مانند زندگى دنيا مستلزم رنجهاى مضاعف نباشد. و گرنه, ادامه همين زندگى دنيوى حتى اگر تا ابدهم ممكن مى بود با حكمت الهى, سازگار نمى بود.

2ـ برهان عدالت

در اين جهان, انسانها در انتخاب و انجام كارهاى خوب و بد, آزادند: از يك سو, كسانى يافت مى شوند كه تمام عمر خود را صرف عبادت خدا و خدمت به بندگان او مى كنند; و از سوى ديگر, تبهكارانى ديده مى شوند كه براى رسيدن به هوسهاى شيطانى خودشان, بدترين ستمها و زشتترين گناهان را مرتكب مى گردند. و اساساً هدف از آفرينش انسان در اين جهان و مجهز ساختن او به گرايشهاى متضاد و به نيروى اراده و انتخاب, و به انواع شناختهاى عقلى و نقلى, و فراهم كردن زمينه براى رفتارهاى گوناگون و قراردادن وى بر سر دوراهيهاى حق و باطل و خير و شر اين است كه در معرض آزمايشهاى بى شمار, واقع شود و مسير تكامل خود را با اراده و اختيار برگزيند تا به نتايج اعمال اختيارى و پاداش و كيفر آنها برسد. و در حقيقت, سراسر زندگى دنيا براى انسان, آزمايش و ساختن و پرداختن هويت انسانى خويش است و حتى در آخرين لحظات زندگى هم معاف از آزمايش و تكليف و انجام وظيفه نيست .

اما مى بينيم كه در اين جهان, نيكوكاران و تبهكاران, به پاداش و كيفرى كه درخور اعمالشان باشد نمى رسند و چه بسا تبهكارانى كه از نعمتهاى بيشترى برخوردار بوده و هستند. و اساساً زندگى دنيا ظرفيت پاداش و كيفر بسيارى از كارها را ندارد مثلاً كسى كه هزاران شخص بى گناه را به قتل رسانيده است نمى توان او را جز يك بار, قصاص كرد و قطعاً ساير جناياتش بى كيفر مى ماند در صورتى كه مقتضاى عدل الهى اين است كه هر كس كوچكترين كار خوب يا بدى انجام دهد به نتيجه آن برسد.

پس هم چنان كه اين جهان, سراى آزمايش و تكليف است بايد جهان ديگرى باشد كه سراى پاداش و كيفر و ظهور نتايج اعمال باشد و هر فردى به آنچه شايسته آن است نايل گردد تا عدالت الهى, تحقق عينى يابد!

 

به این پست امتیاز بدهید !
[تعداد: 0 میانگین: 0]

تحقیق اهميت معاد

قیمت : 5000 تومان

5000 تومان – خرید
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
مطالب مرتبط
 • تحقیق درباره جهان خلقت
 • ایمان و اثرات آن
 • امام علي در ادب فارسی
 • جایگاه زدن در اسلام
 • تحقیق در مورد مهریه
 • دين ونقش آن در تعليم و تربيت و در مدارس
 • نمونه سوالات امتحانی وصیت نامه امام
 • نظريه خلق الساعه
 • تحقیق در مورد عید غدیر
 • فراماسونری چیست
 •   
  کاربر گرامی ،لطفا ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید،درانتهای خرید لینک دانلود فایل به شما نمایش داده می شود،یک نسخه از فایل هم ایمیل می گردد، در صورتی که موفق به دریافت فایل نشدید، لطفا از بخش ارتباط با ما در تماس باشیدارتباط با پشتیبانی
  + +