تحقیق انسان وایمان - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

صفحه نخست »  »  تحقیق انسان وایمان
دانلود تحقیق و مقالات با عنوان تحقیق انسان وایمان در قالب word و قابل ویرایش و در 11 صفحه گرد آوری شده در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

تحقیق انسان وایمان

انسان وایمان

آگاهی انسان نه در محدوده منطقه ومكان ، زندانی می‏ماند و نه زنجيره زمان آن را در قيد و بند نگه می‏دارد هم‏مكان را در می‏نوردد و هم زمان را از اين رو هم به ماوراء محيط زيست‏خويش آگاهی پيدا می‏كند تا آنجا كه دست به شناخت كرات ديگر می‏يازد ، وهم بر گذشته و آينده خويش وقوف می‏يابد ، تاريخ گذشته خويش و جهان يعنی‏تاريخ زمين ، آسمان ، كوهها ، درياها ، گياهان و جانداران ديگر را كشف‏می‏كند و درباره آينده تا افقهای دوردست می‏انديشد بالاتر اين كه انسان‏انديشه خويش را درباره بی‏نهايتها و جاودانگيها به جولان می‏آورد و به برخی‏بی‏نهايتها و جاودانگيها شناخت پيدا می‏كند آدمی از شناخت فرديت وجزئيت پا فراتر می‏نهد ، قوانين كلی و حقايق عمومی و فراگيرنده جهان راكشف می‏كند و به اين وسيله تسلط خويش را بر طبيعت مستقر می‏سازد .انسان از نظر خواسته‏ها و مطلوبها نيز می‏تواند سطح والائی داشته باشدانسان موجودی است ارزشجو ، آرمانخواه و كمال مطلوبخواه ، آرمانهايی راجستجو می‏كند كه مادی و از نوع سود نيست ، آرمانهايی كه تنها به خودش وحداكثر همسر و فرزندانش اختصاص ندارد ، عام و شامل و فراگيرنده همه‏بشريت است ، به محيط و منطقه خاص يا قطعه‏ای خاص از زمان محدودنمی‏گردد .انسان آنچنان آرمانپرست است كه احيانا ارزش عقيده و آرمانش فوق همه‏ارزشهای ديگر قرار می‏گيرد ، آسايش و خدمت به انسانها از آسايش خودش‏با اهميت‏تر می‏گردد ، خاری كه در پای ديگران فروبرود مثل اين است كه در پا بلكه چشم خودش فرو رفته باشد ، با ديگران‏ همدرد می‏شود ، از شادی ديگران شاد و از اندوه آنان اندوهگين می‏گردد ، به‏ عقيده و آرمان مقدس خود آنچنان دلبستگی پيدا می‏كند كه منافع خود ، بلكه‏ حيات و هستی خود را به سهولت فدای آن می‏نمايد . جنبه انسانی تمدن بشری كه روح تمدن به شمار می‏رود ، مولود اينگونه‏ احساسها و خواسته‏های بشری است .

ملاك امتياز انسان

بينش وسيع و گسترده انسان درباره جهان ، محصول كوشش جمعی بشر است كه‏ در طی قرون و اعصار روی هم انباشته شده و تكامل يافته است اين بينش كه‏ تحت ضوابط و قواعد و منطق خاص در آمده نام ” علم ” يافته است علم به‏ معنی اعم يعنی مجموع تفكرات بشری درباره جهان كه شامل فلسفه هم می‏شود محصول كوشش جمعی بشر است كه نظم خاص منطقی يافته است . گرايشهای معنوی و والای بشر ، زاده ايمان و اعتقاد و دلبستگيهای او به‏ برخی حقايق در اين جهان است كه آن حقايق ، هم ماورای فردی است ، عام و

شامل است ، و هم ماورای مادی است ، يعنی از نوع نفع و سود نيست‏ اينگونه ايمانها و دلبستگيها ، به نوبه خود ، مولود برخی جهان بينی‏ها و جهان شناسی‏ها است كه يا از طرف پيامبران الهی به بشر عرضه شده است و يا برخی فلاسفه خواسته‏اند نوعی تفكر عرضه نمايند كه ايمانزا و آرمان خيز بوده باشد به هر حال گرايشهای والا و معنوی و فوق حيوانی انسان آنگاه كه پايه و زيربنای اعتقادی و فكری پيدا كند نام ” ايمان ” به خود می‏گيرد . پس نتيجه می‏گيريم كه تفاوت عمده و اساسی انسان با جانداران ديگر كه‏ ملاك ” انسانيت ” او است و انسانيت وابسته به آن است ، علم و ايمان‏ است .

درباره امتياز انسان از جانداران ديگر سخن فراوان گفته شده است برخی‏ منكر امتياز اساسی ميان اين نوع و ساير انواع هستند ، تفاوت آگاهی و شناخت انسان با حيوان را از قبيل تفاوت كمی و حداكثر تفاوت كيفی‏ می‏دانند ، نه تفاوت ماهوی همه آن شگفتيها و اهميتها و عظمتها كه نظر فلاسفه بزرگ شرق و غرب را سخت درباره مساله شناخت در انسان جلب كرده‏ است ، چندان مورد توجه اين گروه واقع نشده است . اين گروه انسان را از نظر خواسته‏ها و مطلوبها نيز يك حيوان تمام عيار می‏دانند بدون كوچكترين تفاوتی از اين نظر ( 1 ) برخی ديگر تفاوت او را در جان داشتن می‏دانند ، يعنی معتقدند جاندار و ذی حيات منحصر به انسان‏ است ، حيوانات ديگر نه احساس دارند و نه ميل و نه درد و نه لذت ، ماشينهايی بی‏جان‏اند شبيه جاندار تنها موجود جاندار انسان است ، پس‏ تعريف حقيقی او آن است كه موجودی است جاندار 2 ) ديگر انديشمندان كه‏ انسان را تنها جاندار جهان نمی‏دانند و به امتيازات اساسی ميان او و ساير جانداران قائلند . هر گروهی به يكی از مختصات و امتيازات انسان توجه كرده‏اند از اين رو انسان با تعبيرها و تعريفهای مختلف و متفاوتی تعريف شده است از قبيل : حيوان ناطق ( تعقل كننده ) ، مطلق طلب ، لايتناهی ، آرمانخواه ، ارزشجو ، حيوان ماوراء الطبيعی ، سيری ناپذير ، غير معين ، متعهد و مسؤول ، آينده‏نگر ، آزاد و مختار ، عصيانگر ، اجتماعی ، خواستار نظم ، خواستار زيبايی ، خواستار عدالت ، دو چهره ، عاشق ، مكلف ، صاحب وجدان ، دو ضميری ، آفريننده و خلاق ، تنها ، مضطرب ، عقيده پرست ، ابزارساز ، ماورا جو ، تخيل آفرين ، معنوی ، دروازه معنويت ، و . . . بديهی است كه هر يك از اين امتيازات به جای خود صحيح است اما شايد اگر بخواهيم تعبيری بياوريم كه جامع تفاوتهای اساسی باشد همان به كه از علم و ايمان ياد كنيم و بگوئيم انسان حيوانی است كه با دو امتياز ” علم‏ و ايمان ” از ديگر جانداران امتياز يافته است . آيا انسانيت رو بناست ؟

به این پست امتیاز بدهید !
[تعداد: 0 میانگین: 0]

تحقیق انسان وایمان

قیمت : 5000 تومان

5000 تومان – خرید
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
مطالب مرتبط
 • تحقیق اهميت معاد
 • اشتراك حجاب در اديان ابراهيمی
 • تحقیق درباره جهان خلقت
 • تحقیق اندیشه مرگ
 • تحقیق درمورد نماز
 • برهان نظم
 • فراماسونری چیست
 • دين ونقش آن در تعليم و تربيت و در مدارس
 • بررسی کلمه شیطان
 • انسان و امتحانهاى الهى

 • برچسب ها:
    

  برچسب