بیماری های مقاربتی پاورپوینت - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

صفحه نخست » - -  »  بیماری های مقاربتی پاورپوینت
دانلود تحقیق و مقالات - - با عنوان بیماری های مقاربتی پاورپوینت در قالب مشخص نشده و قابل ویرایش و در مشخص نشده صفحه گرد آوری شده در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

بیماری های مقاربتی پاورپوینت

عنوان های این پاورپوینت

چهار بیماری مقاربتی شایع:

 • کلامیدیا
 • سوزاک
 • سیفیلیس
 • ایدز

ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﺍﺯﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎییﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎﺱ ﺟﻨﴗ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﱉ ﺷﻮﺩ.ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﱉ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﺗﺮﺍﮐﻮﻣﺎﺗﯿﺲ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﱉ ﺷﻮﺩ.ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺱ ﺟﻨﴗ ﻣﻘﻌﺪﯼ  ﻣﻬﺒﲆ ﻭ ﺩﻫﺎﱏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﴗ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎﱙ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﲆ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﺩ .ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺧﻄﺮﻧﺎﰽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﲆ ،ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﻭ ﺍﺑﺘﻼﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ممکن است فردی ماه ها دارای این بیماری باشد ولی خودش مطلع نباشد.

 

 •  چرک در مهبل یا آلت تناسلی
 •  ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﻟﺘﻬابی ﻟﮕﻦ
 •  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ
 •  ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺩﺭﺍﺭ
 •  ﺩﺭ ﺑﺮخی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 • ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ
 • ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﮑﻢ ﱉ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ باشد
 • ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻤﯿﺖ
 • ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺟﻨﴗ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺣﱴ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻠﻮ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﺯﺍﮎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﱉ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﱉ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی ﱉ ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﲆ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ  .ﺑﺮﺭﳻ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی ﱉ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﯾﮕﺮﺍﺣﺘﯿﺎجی ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ  لگن و سواب آلت تناسلی مردانه نیست.

 

این فایل شامل 44 صفحه به صورت منظم می باشد

بیماری های مقاربتی پاورپوینت

قیمت : 8000 تومان

8000 تومان – خرید
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
مطالب مرتبط
 • تحقیق در مورد ویتامینها
 • مراقبت از دهان و دندان
 • اعجاز ميوه ها
 • دست مصنوعی سیبرنتیکی
 • پاورپوینت كلن كردن ژن
 • سرطان كولوركتال (روده بزرگ )
 • تحقیق درباره چگونگی مبارزه با بيماری روانی با ورزش
 • پاورپوینت کوددهی
 • تحقیق و بررسی بیماری صرع
 • پاورپوینت فناوری و کارآفرینی

 • برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    

  برچسب

  کلمات کلیدی: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,